Micro:bit – vstupní brána do moderních technologií

Akreditovaný kurz v rámci DVPP pro pedagogy, kteří budou seznámeni s problematikou micro:bitu jako nástroje pro výuku moderních technologií. Na kurz je nutná registrace, účast je zdarma.

Partneři:

Univerzita Palackého v Olomouci

Datum konání:

6. 9. 2023

Místo konání:

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 951
Olomouc
Olomoucký kraj

Cena:

zdarma

Obsah kurzu

1. část kurzu

Cílem 1. části nabízeného kurzu je seznámit pedagogy s problematikou micro:bitu jako nástroje pro výuku moderních technologií a pomůcky pro rozvoj algoritmického myšlení a programování. Učitelé získají přehled o tématice moderních technologií, micro:bitu a možnostech začlenění algoritmizace a programování do výuky, včetně využití mezipředmětových vztahů.

2. část kurzu

Cílem 2. části nabízeného kurzu je seznámit pedagogy s metodikou pro výuku algoritmizace a programování v jazyce Python pomocí micro:bitu. Na semináři bude popsána metodika výuky základů programování v jazyce Python prostřednictvím praktických příkladů pro mikropočítač micro:bit.

Registrace

Na kurz je nutná registrace, účast je zdarma. Termín kurzu je 6. 9. 2023 v čase 9:00 až 16:30.