READYCON – Přednáška 3D tisk (nejen) ve vesmíru

Tato největší online událost pro středoškoláky zaměřená na budoucnost uplatnění na trhu práce loni přilákala 7 500 studentů. Letos přispějeme přednáškou na téma, jak se díky znalosti 3D tisku uplatníte ve vesmírném průmyslu.

Partneři:

SCIENCE IN

Datum konání:

25. 10. 2022

Místo konání:

online

Cena:

zdarma

READYCON je předem nahraná a v postprodukci upravená akce, která se vysílá online a promítá se přes dataprojektory přímo ve třídách středních škol.

Ideální je najít si práci v oboru, který člověk vystudoval. Avšak až 66 % absolventů s odborným maturitním vzděláním a 54 % absolventů (ve věku 20–29 let) s vyučením není schopno uplatnit se v souladu se svou úrovní dosaženého vzdělání a se svou kvalifikací.*

Národní pedagogický institut České republiky (2019)

READYCON poskytuje středoškolákům přehled o aktuálních trendech na trhu práce v klíčových oblastech ekonomiky a dává jim tak možnost činit lepší kariérní rozhodnutí, která jim pomohou při jejich budoucím uplatnění v měnícím se pracovním prostředí.

Podle výsledku studie, která podrobně zkoumala vývoj trhu práce, bude více než polovina pracovníků na celém světě mezi lety 2020-2030 potřebovat rekvalifikaci.**

Flexibility@Work (2021)

V roce 2021 se slovenské edice READYCONU zúčastnilo více než 7 500 středoškoláků, 34 médií a 42 odborníků z organizací jako například McKinsey & Company, Netflix, Oxfordská univerzita či Evropská vesmírná agentura.

Letos nebude v české části této chybět naše přednáška na téma 3D tisk a uplatnění těch, kteří jej ovládají, ve vesmírném průmyslu.