Setkání pro pedagogy: Polytechnická tvořivost ve výuce

Setkání pro pedagogy pražských škol zaměřené na polytechnické vzdělávání se spoustou inspirace na praktické a tvořivé činnosti do výuky – přírodovědné, technické a environmentální experimenty.

Partneři:

Maker Faire Česká republika
SCIENCE IN
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Datum konání:

8. 6. 2023

Místo konání:

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4
Hlavní město Praha

Cena:

zdarma

Setkání pro pedagogy pražských škol zaměřené na polytechnické vzdělávání se spoustou inspirace na praktické a tvořivé činnosti do výuky – přírodovědné, technické a environmentální experimenty z dílny ESA ESERO a Maker Faire Česká republika

Akce je akreditována v systému DVPP v délce trvání 4 hodin, účastníci obdrží o jejím absolvování certifikát.

Program

8:30 – 9:00  Registrace

9:00 – 9:30  Zahájení, kreativita ve vzdělávání, polytechnika (RNDr. Petr Mareš, Ph.D., SCIENCE IN)

9:30 – 10:10  Iniciativa Maker Faire, možnosti spolupráce komunity „makerů“ se školami (Mgr. Peter Bédi, Make More)

10:10 – 10:15  Projekt Technologická gramotnost (Ing. Tadeáš Salaba, FEL ČVUT)

10:15 – 10:45  Přestávka, občerstvení, networking

10:45 – 11:15  Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury – možnosti pro školy (RNDr. Tomáš Franc, Ph.D., ESA ESERO)

11:15 – 12:00  Praktické představení školních aktivit a výukových pomůcek projektu Polytechnika tvořivostí, diskuse využití při výuce, výběr témat pro nadcházející DVPP výukové semináře

12:00 – 13:00  Občerstvení, networking se zpětnou vazbou

V červnu 2023 pak na setkání navazují další aktivity – tři akreditované DVPP semináře ke školním experimentům, individuální konzultace a podpora pedagogů přímo v jejich školách a tři exkurze do inspirativních míst polytechnické tvořivosti – např. na Maker Faire Prague či do prototypové dílny PRUSA LAB.

Setkání se koná v inspirativních prostorách v centru Prahy v Didaktikonu (vzdělávací centrum Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská).

Leták projektu ke stažení

Akce je konaná/financovaná v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

Související aktuality