Zeměznalec – Letní škola geoinformatiky

Kurz pro pedagogy na PřF UK, téma geoinformatiky a pozorování Země. Vedeme zde akreditovaný DVPP seminář Globální problémy z nadhledu.

Partneři:

Univerzita Karlova
SCIENCE IN

Datum konání:

19. 7. 202222. 7. 2022

Místo konání:

Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 2038
Hlavní město Praha
a také online

Cena:

zdarma

Ve dnech 19. – 22. července 2022 proběhla Letní škola geoinformatiky – Zeměznalec, která byla organizována výzkumným týmem EO4Landscape z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecké fakulty UK ve spolupráci s ESERO Česká republika. V rámci programu byly představeny moderní metody GIS, kartografie a družicového průzkumu Země. Letní školy se účastnili učitelé základních a středních škol společně se studenty SŠ a pedagogických fakult.
Účastníky zaujalo zpracování družicových dat jak pro účely hodnocení stavu a změn životního prostředí, tak i sledování soudobých událostí, jako je např. vojenský konflikt na Ukrajině. Z hlediska výuky a praktické využitelnosti bylo kladně hodnoceno využití mobilních aplikací sběru prostorových dat a jejich propojení s družicovými snímky.

Související aktuality