ESERO CZ na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 27


Ve dnech 26. až 28. srpna se konala tradiční konference Veletrh nápadů učitelů fyziky, letos se jednalo již o 27. ročník. Konference probíhala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na akci jsme vystoupili s prezentací o činnosti ESERO Česká republika ve školním roce 2022/2023. Učitelé fyziky z celé ČR se tak dozvěděli, jaké chystáme kurzy DVPP, jakou máme nabídku výukových pomůcek, do jakých ESA školních projektů se mohou jejich žáci zapojit a představili jsme jim náš nový web.

Prezentace ESERO (Tomáš Franc)

Související akce