ZeměZnalec – letní letní škola geoinformatiky na PřF UK v Praze


Na Přírodovědecké fakultě UK tento týden probíhá konference pro pedagogy ZeměZnalec –⁠ Letní škola geoinformatiky 2022. My zde představuje své aktivity a vedeme akreditovaný kurz o družicovém průzkumu Země „Globální problémy z nadhledu“.