O ESERO


ESERO – European Space Education Resources Office – je hlavním projektem Evropské vesmírné agentury ESA k podpoře primárního a sekundárního vzdělávání v Evropě; je realizován prostřednictvím sítě 18 institucí vybraných v různých členských zemích ESA.

Posláním projektu ESERO je využití témat vesmíru ke zvýšení motivace žáků pro studium technických, přírodovědných a kreativních předmětů. Buduje kompletní portfolio výukových programů (sdílených napříč Evropou) a šíří je do škol především prostřednictvím DVPP akreditované výuky pedagogů. Koordinuje též národní průběh vybraných ESA školních projektů.

ESERO CZ

V České republice je kancelář ESERO realizována konsorciem vzdělávacích a vědeckých institucí ve složení SCIENCE IN s.r.o. (realizace) a Univerzita Karlova, Astronomický ústav AV ČR v.v.i., České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, iQLandia o.p.s. a Vzdělávací centrum TEREZA z.ú. (partneři).

Kancelář sídlí v Praze a v regionech se opírá o řadu partnerských a spolupracujících institucí.

ESERO CZ se představuje (2015)

ESERO síť

Největší silou projektu ESERO je partnerství a sdílení výstupů a zkušeností napříč Evropou. Každá ESERO kancelář v Evropě je zaměřena na nějaký typ činnosti a dohromady tak pokrýváme kompletní škálu témat a výukových forem. Vytvořené výstupy si navzájem volně sdílíme. Využíváme též originálních výstupů ESA Education.

Projekt ESERO je založen na partnerství a spolupráci, stejně jako hlavní vesmírné mise. V současnosti ESERO kanceláře operují v těchto zemích: