Detektiv exoplanet


Předměty: Fyzika, matematika, astronomie

Anotace: Série aktivit, ve kterých se studenti dozví, jak vědci studují exoplanety pomocí dalekohledů s využitím tzv. tranzitní metody. Studenti budou charakterizovat exoplanety nejen s využitím modelových světelných křivek, ale i skutečných světelných křivek získaných ze satelitu ESA jménem CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite). Vyzkouší si vykreslování dat a jejich interpretaci, a také práci s měřítky grafu. Jedná se o výukový zdroj v rámci pilotního projektu Hack an Exoplanet. Související výukový zdroj: Exoplanety v pohybu.

Věk: 13 až 18 let

Výukové cíle:

  • rozumět, co jsou exoplanety a jak je satelity zkoumají
  • používat tranzitní metodu k charakterizaci exoplanet
  • zlepšit experimentální dovednosti při interpretaci naměřených světelných křivek
  • matematicky přemýšlet a převádět abstraktní model do reálného
  • interpretovat vědecká data použitím matematických modelů a grafů
  • vyvozovat závěry porovnáním modelového a reálného exoplanetárního systému
  • vysvětlovat vědecké a matematické závěry svým vrstevníkům

Soubor ke stažení

Příručka pro učitele a pracovní listy pro studenty

Jedná se o český překlad výukového materiálu P31 „Exoplanets Detective – Characterising exoplanetary systems“: