Haló, to je planeta Země?


Předměty: Technologie, programování, fyzika

Anotace: V této aktivitě budou studenti komunikovat s roverem na Marsu. Cílem mise je poslat automatickou zprávu ze Země vozítku na Marsu prostřednictvím satelitu na oběžné dráze Marsu (orbiteru). Zpráva je poslána naprogramovaným LEGO robotem. Rover na Marsu obdrží zprávu prostřednictvím LEGO světelného senzoru, přičemž studenti analyzují data pro překlad zprávy. Studenti se dále naučí, jak funguje základní dalekohled pomocí zvětšování fotografií Marsu s použitím dvou čoček.

Věk: 12 až 16 let

Klíčová slova: Rover, Mars, komunikace, signál, mise, hypotéza, program, senzor.

Studenti se naučí:

  • rozumět šíření světla
  • modelovat světelný paprsek
  • ověřovat zákon odrazu světla na rovinném zrcadle
  • zvětšit předmět užitím čoček: spojky a rozptylky
  • modelovat data nebo procesy pro zodpovězení vědeckých otázek
  • vymyslet experimenty pro vědecký výzkum a dovednosti pro kontrolu jednotlivých částí experimentu
  • získávat data užitím senzoru
  • používat robotické zařízení ke zkoumání vědeckého obsahu
  • pracovat a komunikovat v týmu

Soubor ke stažení

Příručka pro učitele a pracovní listy pro studenty

Jedná se o český překlad výukového materiálu „Hello, is this planet Earth ? | Teach with space T03“: