Tepelné ostrovy


Předměty: Fyzika, zeměpis (geografie)

Anotace: Příručka pro učitele a pracovní listy pro studenty z dílny Masarykovy Univerzity. V rámci této aktivity jsou zahrnuty dva typy úkolů. První druh úkolů zahrnuje práci se satelitními snímky. Snímky z aplikace EO-browser budou žáci analyzovat, porovnávat a posuzovat. Druhý typ úkolů je zaměřen na provádění praktických měření a pozorování v terénu. Cílem těchto aktivit je pochopit vznik tepelného ostrova měst, uvědomit si jeho vliv na prostředí měst a posoudit vlastnosti povrchů, které tento jev zesilují nebo naopak eliminují. Aktivity kladou důraz na práci se snímky, interpretaci výsledků práce, porozumění a řešení problematiky tepelných ostrovů v zájmu lidské populace a životního prostředí. 

Věk: 14 až 19 let

Soubor ke stažení

Příručka pro učitele a pracovní listy pro studenty