CanSat

Postav si vlastní satelit!

Proměňte plechovku od limonády (Can) na satelit (Sat) = to je soutěž CanSat. Týmy musí vymyslet, navrhnout, postavit a otestovat svůj vlastní satelit. Následně soutěží s týmy z celé republiky. Deset nejlepších dostane šanci odpálit svůj Cansat skutečnou raketou až do výšky 1 km. Vítězný tým pak bude reprezentovat Českou republiku na evropském finále!

Nový ročník soutěže byl zahájen 15. září 2022.

Role učitele

Pro úspěšnou účast je velmi důležitý angažovaný a nadšený přístup ze strany školy. Učitel podporuje své žáky a je prvním kontaktním místem pro školní tým. Abychom vám pomohli na vaší cestě, pořádáme školení učitelů.

Národní finále CanSat 2016

Harmonogram na školní rok 2022-2023

Září 2022 (předběžný termín)
Možnost začít psát návrh

13. října 2022 (předběžný termín)
Termín pro podání návrhů

Konec října 2022 (předběžný termín)   
Vyhlášení vybraných týmů

12. a 19. listopadu 2022  (předběžný termín)   
Online školení učitelů

Polovina ledna 2023 (předběžný termín)   
Uzávěrka zprávy o pokroku

Konec ledna/začátek února 2023 (předběžný termín)  
Testovací den CanSat

17. února 2023 (předběžný termín)  
Termín konečného návrhu

Březen 2023 (předběžný termín)  
Vyhlášení 10 nejlepších týmů před finále

Konec března 2023 (předběžný termín)    
Den spuštění CanSat

Polovina dubna 2023 (předběžný termín)
Závěrečná zpráva

Konec dubna 2023 (předběžný termín)
Termíny finále a předání cen

Užitečné tipy

Seznamte se s Arduino
Úvodní lekce o programování Arduino od Evropské kosmické agentury ESA. (Dokument je v angličtině)

Začínáme: primární mise
V povinné primární misi musí týmy měřit teplotu a tlak vzduchu a přenášet tato data na pozemní stanici. Tato lekce od ESA vám pomůže začít. (Dokument je v angličtině)

Návrh padáku
Přehled možností při návrhu padáku pro váš CanSat. Víte, s jakými fyzikálními jevy se při sestupu setkáte a jak můžete ovládat rychlost padáku? (Dokument je v angličtině) 

Rádiová komunikace
Rádiová komunikace je nezbytná pro příjem dat z vašeho CanSat. Jak vše správně nastavíte a jak si můžete vyzkoušet, zda to funguje správně? (Dokument je v angličtině)

Informace o CanSat

  • Velikost týmu: 3-6 členů + mentor
  • Věk členů: 14-19 let
  • Potřebné znalosti: základy programování v Pythonu či C, 3D modelování a tisku, sestavování elektroniky a radiokomunikace
  • Potřebná jazyková znalost: čeština, angličtina
  • Termín registrace: přibližně 15.09.2022 až 31.10.2022 (bude upřesněno)
  • Termín odevzdání projektu: přibližně 01.01.2023 až 28.02.2023 (bude upřesněno)
  • Další informace