Climate Detectives

Prozkoumej klimatický problém

Školní projekt Evropské kosmické agentury ESA s názvem Climate Detectives (Detektivové klimatu) probíhá od září do května a je určen pro žáky základních škol od 8 do 15 let včetně. Žáci utvoří týmy o minimálně 6 členech a budou hledat klimatický problém, který má nebo by mohl mít dopad na okolí, kde žijí.

Týmy budou podporovány jedním učitelem nebo mentorem.
Climate Detectives – Příručka pro učitele (anglicky)

K probádání zvoleného problému využijí týmy data ze satelitů obíhajících Zemi, pozemních měření či historických dat z výzkumů, které sami uznají za vhodné.

Týmy určí problém, vyhodnotí a pokusí se nalézt způsob, jak tento problém zmírnit nebo dokonce vyřešit. Součásti projektu je i osvětová kampaň a zvýšení povědomí o problému v místě, kde žijí nebo dochází do školy.
Plánování projektu

Cílem projektu je, aby žáci začali vnímat klima jako komplexní problém, který zahrnuje mnoho faktorů a ovlivňuje celou planetu.

Díky spolupráci s ESA‘s Climate Office a kancelářemi ESERO budou v zásadních momentech projektu týmy podporovány evropskými vědci z oboru klimatologie a pozorování Země. Od expertů se žákům dostane zpětné vazby a zhodnocení jejich projektových plánů. Proběhne také online událost kdy se žáci spojí s vědci a ti se je pokusí inspirovat a motivovat k dalšímu bádání.

Výsledky týmů budou sdíleny na webových stránkách, které budou sdružovat všechny týmy ze všech členských států ESA.
Příklady projektů ze školního roku 2021/2022