Climate Detectives

Prozkoumej klimatický problém

Školní projekt Evropské vesmírné agentury ESA s názvem Climate Detectives (Detektivové klimatu) probíhá od září do května a je určen pro žáky základních a středních škol od 8 do 19 let včetně (jedná se o letošní novinku, dosud byl určen pouze pro žáky do 15 let). Žáci utvoří týmy o minimálně 2 členech (maximální počet není omezen, může se tedy účastnit třeba celá třída) a budou hledat klimatický problém, který má nebo by mohl mít dopad na okolí, kde žijí.

Týmy budou podporovány jedním učitelem nebo mentorem.
Climate Detectives – Příručka pro učitele (anglicky)

Nejprve si týmy vyberou a definují klimatický problém ze svého regionu (tzv. Fáze 1).

K probádání zvoleného problému využijí týmy data ze satelitů obíhajících Zemi, pozemních měření či historických dat z výzkumů, které sami uznají za vhodné (tzv. Fáze 2).

Týmy problém vyhodnotí a pokusí se nalézt způsob, jak tento problém zmírnit nebo dokonce vyřešit. Součásti projektu je i osvětová kampaň a zvýšení povědomí o problému v místě, kde žijí nebo dochází do školy (tzv. Fáze 3).

Cílem projektu je, aby žáci začali vnímat klima jako komplexní problém, který zahrnuje mnoho faktorů a ovlivňuje jak celou planetu, tak i naše blízké okolí.

Díky spolupráci s ESA‘s Climate Office a kancelářemi ESERO budou v zásadních momentech projektu týmy podporovány evropskými vědci z oboru klimatologie a pozorování Země. Od expertů se žákům dostane zpětné vazby a zhodnocení jejich projektových plánů.

Výsledky týmů budou sdíleny na webových stránkách, které sdružují všechny týmy ze všech členských států ESA.
Příklady projektů ze školního roku 2021/2022 (lze prohlížet i projekty z předešlých ročníků).

Jednotlivé fáze projektu

Fáze 1: Identifikace klimatického problému
do 12. prosince 2022

Žáci si vybírají problém ve svém vlastním okolí. Učitel předkládá jejich jménem návrh výzkumu s popisem problému, výzkumnou otázkou, přístupem a údaji, které budou použity. Odborník v oblasti pozorování Země poskytuje zpětnou vazbu k návrhu.

Fáze 2: Prozkoumejte problém
do 4. dubna 2023

V prosinci obdrží žáci zpětnou vazbu ke svému návrhu. Samozřejmě mohou začít shromažďovat a analyzovat data dříve. Na základě toho vyvozují závěry. Mají během vyšetřování nějaké dotazy? Během webináře, který se bude konat 8. 3. 2023, mohou klást otázky.

Fáze 3: Pokuste se o změnu
do 4. května 2023

Na základě výsledků svého výzkumu se žáci rozhodnou, které akce chtějí podniknout. Svou zprávu zveřejňují na komunitní platformě ESA Climate Detectives Community Platform. Odborník poté poskytne zpětnou vazbu k jejich výsledkům.

Detailní pokyny pro Climate Detectives

Registrace do projektu Climate Detectives (na rozdíl např. od projektu Astro Pi) probíhá přímo u vzdělávací kanceláře ESERO:

Informace o Climate Detectives

  • Velikost týmu: 2-30 členů + mentor
  • Věk členů: 8-19 let
  • Potřebné znalosti:
  • Termín registrace: 16.09.2022 až 12.12.2022 na této adrese
  • Termín odevzdání projektu: od 05.04.2023